Asippa(Ajippa) in Kyushu National Museum Nearby Dazaifu Leads you Back to Childhood_4